3219

Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp 250 Phủ Quỳ

Địa chỉ : Khối 250, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038 3881 425 - 038 3881 425
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp 250 Phủ Quỳ

Lĩnh vực kinh doanh :
• - Sản xuất, kinh doanh máy, phụ tùng máy nông nghiệp; - Sửa chữa, đại tu ô tô, xe máy nông nghiệp; - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; - Lắp đặt điện công nghiệp, điện dân dụng; - Sản xuất mộc dân dụng, vật liệu xây dựng; - Dịch vụ giữ xe, nhà trọ, dạy nghề cơ khí; - Mua bán, đại lý xăng dầu; - Sản xuất, bán nước sinh hoạt.
Địa chỉ : Khối 250, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038 3881 425 - 038 3881 425
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Tên giám đốc : Vũ Trọng Thái

Intro Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp 250 Phủ Quỳ

Là hội viên Hội DNN&V TX Thái Hòa.

1. Địa chỉ trụ sở chính: Khối 250, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An.

2. Điện thoại: 038 3881 425 Fax:038 3881 425 DĐ: 0982344250 - 0913275273

3. Ngành, nghề kinh doanh:

- Sản xuất, kinh doanh máy, phụ tùng máy nông nghiệp;

- Sửa chữa, đại tu ô tô, xe máy nông nghiệp;

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi;

- Lắp đặt điện công nghiệp, điện dân dụng;

- Sản xuất mộc dân dụng, vật liệu xây dựng;

- Dịch vụ giữ xe, nhà trọ, dạy nghề cơ khí;

- Mua bán, đại lý xăng dầu;

- Sản xuất, bán nước sinh hoạt.

4. Vốn điều lệ: 1,544,000,000 đồng (Một tỷ, năm trăm năm mươi tư triệu đồng)

5. Giám đốc: Trần Văn Khai