Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Quán Bánh, Xã Nghi Phú, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038 3851530
Fax : 038 3851886
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Tên giám đốc : Trần Mạnh Thắng

Intro CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Giới thiệu công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

1.1. Tư cách pháp nhân, Tên, Địa chỉ công ty:

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh là thành viên của Petrolimex Việt nam, được thành lập từ việc cổ phần doanh nghiệp Nhà nước, theo Quyết định số 1364/2000/QĐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ thương mại.
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH.
Tên giao dịch tiếng Anh: PETROLIMEX NGHE TINH TRANSPORTATION AND SERVICE JOINT-STOCK COMPANY.

 

Tên viết tắt: PTS NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: QUÁN BÁNH, THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN
Điện thoại: 038.3851530
Fax: 038.3851886 

1.2. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn: 
Vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 23.000.000.000 đồng
Trong đó phần vốn Nhà nước: 11.730.000.000 đồng
Vốn góp của cổ đông: 11.270.000.000 đồng
Tổng cộng tài sản (đến 30/06/2010): 98.412.782.014 đồng
Tổng Doanh thu năm 2010: 463.453.000.000 đồng
Lợi nhuận năm 2010: 965.000.000
 đồng
Thu nhập bình quân: 3.800.000 đồng/người/tháng. 

1.3. Nhân sự, tổ chức bộ máy: 
Hiện nay, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty PTS Nghê Tĩnh là gần 400 người, trong đó: Trình độ đại học và trên đại học trên 50 người; Công nhân kỹ thuật bậc cao: 12 người; Cao đẳng và trung cấp: 25 người. Còn lại là Công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ.
Những kỹ sư, cử nhân của Công ty được đào tạo bài bản am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu về các thiết bị kỹ thuật cao và đội ngũ thợ bậc cao, công nhân kỹ thuật thành thạo về nghiệp vụ.
Hệ thống tổ chức của công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ có sự phân cấp như sau:
Đại hội đồng Cổ đông
Hội đồng quản trị:
- Bà: Đàm Thị Huyền - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam - Chủ tịch HĐQT (Đại diện vốn Nhà nước)
- Ông: Võ Văn Tân - Thành viên HĐQT (Đại diện vốn Nhà nước)
- Ông: Trần Trung Thành - Thành viên HĐQT (Đại diện vốn Nhà nước)
- Ông: Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT (Đại diện nhóm cổ đông)
- Ông: Nguyễn Đức Huấn - Thành viên HĐQT ( Đại diện nhóm cổ đông)
Ban kiểm soát:
- Bà: Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát (Đại diện vốn Nhà nước)
- Ông: Trần Thanh Sơn - Thành viên Ban kiểm soát ( Đại diện nhóm cổ đông)
- Ông: Đinh Quang Nghĩa - Thành viên Ban kiểm soát ( Đại diện nhóm cổ đông)

Giám đốc Công ty:

- Ông Võ Văn Tân.

Các Phó Giám đốc Công ty
- Ông Trương Hồng Toàn.
- Ông Nguyễn Công Lan ( Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe).

- Ông Mạnh Xuân Hùng.

Các phòng chức năng:

- Phòng Tổ chức Hành chính
- Phòng Kế toán Tài chính
- Phòng Kinh doanh
- Phòng Quản lý Kỹ thuật
- Phòng Công nghệ thông tin


Các bộ phận, đơn vị trực thuộc:

- Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
- Xưởng cơ khí, dịch vụ kỹ thuật
- Trung tâm bảo dưỡng lắp đặt thiết bị xăng dầu
- Đội xe vận tải đi Lào
- Đội xe vận tải trong nước
- Hệ thống 22 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

- Trung tâm Gas.