CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN NINH DUY NHẤT

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 274, Đường Phong Định Cảng, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 0913864089
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Hồng Quân