CÔNG TY TNHH TUẤN HƯNG TIẾN

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 86, đường Đốc Thiết, khối Yên Phúc A, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 0979989386
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Đặng Quốc Tuấn.